Share

Da li ste ikad čuli za Villa Italia? I to u Rijeci. Niste? Ništa čudno ali ste je sigurno vidjeli i neki od Vas i bili. Najme to je ona "žuta" i velika "kuća" sastavni dio Klinika za dječje bolesti Kantrida. Ta je vila stara gotovo 100 godina. General Gaetano Giardino je poklonio tu vilu kao i okolni teren fondaciji grada Rijeke (Fondazione Citta di Fiume). Tu se u srpnju 1924. otvaraju prostori namijenjeni oporavku i liječenju slabije uhranjene, distrofične i astmatične djece. Imali su ime Colonia Marina di "Villa Italia" baš po najvećoj zgradi u tom kompleksu.

Odmah uz ulicu uz more su dignute 14 tendi koje je poslao talijanski Crveni križ


Doba Italije i pozdrava zastavi


na početku stanje nije bilo sjajno


glavna ulica

No kako je bilo unutra? Spavaonica


Svlačionica


dio tuševa

ambulanta


zubna ambulanta


laboratoriji


radiologija

otvorena ručaonica


i ona u zatvorenome


Poluotvorena veranda


Spavaonica za najmanje

Školski odjel


i jedna učionica


te igraonica za najmanje

Ljeti malo i igranja u moru


i na kopnu


Malo se radilo i u vrtu

Sat tjelesnog odgoja


Trenuci odmora


i sunčanja

Godine 1932. izdana je jedna brošura o aktivnosti same Colonie Marine gdje se detaljno opisuje djelovanje ove Colonie. Same Colonie bile su otvorene od 1924 do 1949 godine. Službeno 1. siječnja 1949 postaje bolnica specijalizirana za liječenje tuberkuloze kostiju. 1961. god. na Kantridu seli Dječji odjel Opće bolnice Braće dr. Sobol s kompletnim osobljem 1962. god. bolnica dobiva status Klinike za dječje bolesti.

A danas izgleda ovako

Share
You don't have permission to view or post comments.