Share

Istarska ulica. Malo prije Riječkog zavoja, na kraju ravnice na Biviju je parkiralište. A odmah prije na desnu stranu iz smjera Rijeke je jedna privatna kuća. Danas je na adresi Istarska 90.

Danas privatna kuća nekad je imala jednu vrlu bitnu ulogu. Bila je kontrolna točka. Svi koji su htjeli ići od Rijeka prema Opatiji ili drugdje morali su stati kod rampe, od koje danas ne postoji ni trag, na pregled dokumenata.
Tako je bilo barem do 1947 godine. No od kada je tu bila kontrolna točka i točno do kada, te koja je policija tu imala sjedište ostaje nepoznato.Share
You don't have permission to view or post comments.