Share

Nakon što smo vidjeli staru hotel i disko klub krenimo dalje.
Uz njega ide Bakarački rov.
Idemo polako od mora sve više unutra do jednog iznenađenja pri kraju


















I evo nas do kraja. ŠEtnja od samo 1.5 km




Share
You don't have permission to view or post comments.