Share

Najbolje je sačuvana srednjovjekovna istarska utvrda, koja se razvila na vrhu strmog brežuljka. U prapovijesnim vremenima, ilirska i keltska plemena gradila su svoje utvrde na mjestu današnjeg Motovuna. Ime mu je također keltskog porijekla, a nastalo je od riječi Montona, što znači grad u gori.

Parkiramo daleko od ulaza da bi ga razgledali korak po korak

Ma koliko maglovito panorama ide prema Bujama

i Buzetu

i ulazimo polako u stari grad

i evo starih zidina

i veza sa Veneziom

i evo nas na trgu Josefa Ressela

Dolazimo do glavnog trga te zvonika i crkve sv. Stjepana

Krečemo u šetnju po zidovima stare utvrde

Ulazimo u crkvu sv. Stjepana

Pogled na zvonik

Detalji

Spuštamo se do groblja

izlazimo i spuštamo prema Mirni

i da se ne zaboravi. Motovun je i grad filma i festivala

Share
You don't have permission to view or post comments.